Skip to main content
Skip to main content

Table Query Plan Action

Table Query Plan Action

Request​

POST /api/<db>/<table>/_query_plan

Description​

Given a SQL, it is used to obtain the query plan corresponding to the SQL.

This interface is currently used in Spark-Doris-Connector, Spark obtains Doris' query plan.

Path parameters​

 • <db>

  Specify database

 • <table>

  Specify table

Query parameters​

None

Request body​

{
"sql": "select * from db1.tbl1;"
}

Response​

{
"msg": "success",
"code": 0,
"data": {
"partitions": {
"10039": {
"routings": ["10.81.85.89:9062"],
"version": 2,
"versionHash": 982459448378619656,
"schemaHash": 1294206575
}
},
"opaqued_query_plan": "DAABDAACDwABDAAAAAEIAAEAAAAACAACAAAAAAgAAwAAAAAKAAT//////////w8ABQgAAAABAAAAAA8ABgIAAAABAAIACAAMABIIAAEAAAAADwACCwAAAAIAAAACazEAAAACazIPAAMIAAAAAgAAAAUAAAAFAgAEAQAAAA8ABAwAAAACDwABDAAAAAEIAAEAAAAQDAACDwABDAAAAAEIAAEAAAAADAACCAABAAAABQAAAAgABAAAAAAMAA8IAAEAAAAACAACAAAAAAAIABT/////CAAX/////wAADwABDAAAAAEIAAEAAAAQDAACDwABDAAAAAEIAAEAAAAADAACCAABAAAABQAAAAgABAAAAAAMAA8IAAEAAAABCAACAAAAAAAIABT/////CAAX/////wAADAAFCAABAAAABgwACAAADAAGCAABAAAAAA8AAgwAAAAAAAoABwAAAAAAAAAACgAIAAAAAAAAAAAADQACCgwAAAABAAAAAAAAJzcKAAEAAAAAAAAnNwoAAgAAAAAAAAACCgADDaJlqbrVdwgIAARNJAZvAAwAAw8AAQwAAAACCAABAAAAAAgAAgAAAAAMAAMPAAEMAAAAAQgAAQAAAAAMAAIIAAEAAAAFAAAACAAE/////wgABQAAAAQIAAYAAAAACAAHAAAAAAsACAAAAAJrMQgACQAAAAACAAoBAAgAAQAAAAEIAAIAAAAADAADDwABDAAAAAEIAAEAAAAADAACCAABAAAABQAAAAgABP////8IAAUAAAAICAAGAAAAAAgABwAAAAELAAgAAAACazIIAAkAAAABAgAKAQAPAAIMAAAAAQgAAQAAAAAIAAIAAAAMCAADAAAAAQoABAAAAAAAACc1CAAFAAAAAgAPAAMMAAAAAQoAAQAAAAAAACc1CAACAAAAAQgAAwAAAAIIAAQAAAAACwAHAAAABHRibDELAAgAAAAADAALCwABAAAABHRibDEAAAAMAAQKAAFfL5rpxl1I4goAArgs6f+h6eMxAAA=",
"status": 200
},
"count": 0
}

Among them, opaqued_query_plan is the binary format of the query plan.

Examples​

 1. Get the query plan of the specified SQL

  POST /api/db1/tbl1/_query_plan
  {
  "sql": "select * from db1.tbl1;"
  }

  Response:
  {
  "msg": "success",
  "code": 0,
  "data": {
  "partitions": {
  "10039": {
  "routings": ["192.168.1.1:9060"],
  "version": 2,
  "versionHash": 982459448378619656,
  "schemaHash": 1294206575
  }
  },
  "opaqued_query_plan": "DAABDAACDwABD...",
  "status": 200
  },
  "count": 0
  }